?????????, ?????????

See Hua Daily News ( ???? ), 10th October 2014 

 

 

?????????50??????????

????, 10th October 2014 

 

?????????????????????????

????, 10th October 2014 

???????????????????

Asia Times ( ???? ), 10th October 2014 

 

????? ?

See Hua Daily News ( ???? ), 10th October 2014

????????? ????????

????, 10th October 2014 

 

Poaching: Better enforcement needed

New Sabah Times, 10th October 2014 

By James Leong

 

Kawasan lebih luas diwujudkan: Untuk melindungi orang utan supaya ia terus berkekalan

Utusan Borneo, 10th October 2014 

By Yusop Teppo

Pemburu Haram: Masidi akan bincang dengan pegawai jabatan

Utusan Borneo, 10th October 2014 

By Yusop Teppo

 

Musa: Keutamaan perlu diberikan usaha jaga, lindungi populasi Orang Utan

New Sabah Times, 10th October 2014

By Rozzalin Hashim